Đức Cha Vinh Sơn chủ tế lễ Thiếu Nhi

Đức Cha Vinh Sơn chủ tế lễ Thiếu Nhi

Thiếu Nhi Thánh Thể - Mar 24/03/2014

WGXPH —Vào lúc 7:30 Chúa nhật, ngày 13 tháng 10 năm 2013 tại giáo xứ Phú Hòa, trong bầu khí hân hoan đã chào đón Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Ban Mê Thuột về thăm mục vụ và chủ sự thánh lễ Thiếu Nhi Thánh Thể.

WGXPH —Vào lúc 7:30 Chúa nhật, ngày 13 tháng 10 năm 2013 tại giáo xứ Phú Hòa, trong  bầu khí hân hoan  đã chào đón Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Ban Mê Thuột về thăm mục vụ và chủ sự thánh lễ  Thiếu Nhi Thánh Thể.

Hình: ThucDo