HOÁN CẢI

HOÁN CẢI

SUY NIỆM - Dec 01/12/2016

hoan-cai

Ăn năn thống hối tội đời,

Dọn đường đón Chúa, gọi mời đổi thay.

Nhìn vào cuộc sống hôm nay,

Xét mình sâu lắng, ăn chay hãm mình.

Trở về bên Chúa thiên linh,

Thân tâm đổi mới, đáp tình Chúa thương.

Cho dù tội lỗi vấn vương,

Giải hòa tha thứ, tựa nương bên Ngài.

Gio-an xuất hiện công khai,

Tiếng kêu hoang địa, thiên sai từ trời.

Rao truyền sám hối gọi mời,

Sửa đường ngay thẳng, Ngôi Lời hạ thân.

Thay lòng đổi dạ canh tân,

Dối gian thù ghét, tội trần giải tha.

Xót thương  thứ lỗi người ta,

Dục lòng hối cải, tránh xa lỗi lầm.

Gốc cây rìu sẵn tay cầm,

Không sinh trái tốt, âm thầm chặt đi.

Um tùm choáng đất làm chi,

 Không hoa không trái, hưởng gì ngay sau.

 

Một cha bề trên đang đi dạo với các đệ tử, một em trong nhóm hỏi: Thưa cha, khi nào con người nên hối cải? Cha bề trên trả lời cách nhẹ nhàng: “Con hãy bảo đảm rằng con sẽ hối cải vào ngày sau cùng của cuộc đời”. Nhưng rồi có vài em khác phản kháng lại, chúng ta không bao giờ biết được ngày giờ nào là ngày sau cùng của cuộc đời. Cha bề trên cười và nói: “Cách đơn giản nhất là hãy hối cải ngay bây giờ”.

 

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Bronx. New York