Hội chợ Xuân Trao Yêu Thương 2016

Hội chợ Xuân Trao Yêu Thương 2016

Thiếu Nhi Thánh Thể - Feb 01/02/2016

Sau thánh lễ Chúa Nhật ngày 31/1/2016 vào lúc 8 giờ 30, cha sở Antôn Mai Đức Huy đã chúc lành và khai mạc hội chợ xuân cho các em Thiếu nhi Thánh Thể, được tổ chức tại khuôn viên nhà thờ với chủ đề: " XUÂN TRAO YÊU THƯƠNG 2016". Cũng như những lần hội chợ trước, các em thiếu nhi được cấp phát các phiếu đồ ăn, uống và tham gia các trò vui chơi miễn phí.

Quý vị xem thêm Album hình xin nhấn vào đây

Ban MVTTGx