HUYNH ĐOÀN ĐA MINH MỪNG BỔN MẠNG

HUYNH ĐOÀN ĐA MINH MỪNG BỔN MẠNG

Huynh Đoàn Đa Minh - Dec 16/12/2019

Simon Phan Ðắc Hòa, Sinh năm 1787 tại Mai Vĩnh, Thừa Thiên, Giáo dân, Y Sĩ, bị xử trảm ngày 12/12/1840 tại An Hòa dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII đã suy tôn y sĩ Simon Phan Đắc Hòa lên bậc Chân Phước ngày 27.5.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 12/12.

Hôm nay Giáo hội Công giáo mừng kính Thánh Simon Phan Ðắc Hòa

Hòa chung với Giáo hội, cộng đoàn Giáo xứ hân hoan mừng kính Thánh Simon Phan Ðắc Hòa và Huynh Đoàn Đa Minh mừng bổn mạng.

Vào lúc 17g30 thứ Năm ngày 12-12-2019, tại Thánh đường Gx Phú Hòa, Cha sở Antôn và  cộng đoàn  hiệp ý tạ ơn Chúa và cầu bình an cho Giáo xứ cách riêng cho Huynh Đoàn Đa Minh 

Quý vị xem thêm Album hình xin nhấn vào link đây

Văn Chung