Khánh thành Văn Phòng Tổng Thư ký – HĐGMVN

Khánh thành Văn Phòng Tổng Thư ký – HĐGMVN

Tin Giáo Hội Việt Nam - Aug 23/08/2014

Cảm tạ Thiên Chúa và cảm ơn quý ân nhân đã giúp hoàn thành ngôi nhà chung, nơi các giám mục và các Ủy ban HĐGMVN làm việc, cầu nguyện trong sự hiệp thông và tình liên đới để xây dựng ngôi nhà quê hương và làm cho hương thơm của Đức Kitô được lan tỏa…

Cảm tạ Thiên Chúa và cảm ơn quý ân nhân đã giúp hoàn thành ngôi nhà chung, nơi các giám mục và các Ủy ban HĐGMVN làm việc, cầu nguyện trong sự hiệp thông và tình liên đới để xây dựng ngôi nhà quê hương và làm cho hương thơm của Đức Kitô được lan tỏa… (Khánh thành Văn Phòng Tổng Thư ký – HĐGMVN 24.4.2014)

Theo Nhipcautamgiao