KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Hạnh Tích Các Thánh - Mar 24/03/2014

KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
 

Kinh Các Thánh

Tử Đạo Việt Nam 1

Lạy Chúa là Cha chí nhân,

chúng con hân hoan ghi nhớ ân huệ Chúa đã ban cho dân tộc Việt Nam.

Nhờ lời rao giảng của Giáo Hội,

cha ông chúng con đón nhận Tin Mừng cứu rỗi.

Các Ngài đã vững tin vào Chúa, là Đấng tạo thành trời đất, và Chúa Kitô Đấng Cứu Thế được sai đến trần gian.

Trong cơn gian lao thử thách, Chúa đã ban cho các Ngài sức mạnh của Thánh Linh, để các Ngài can đảm tuyên xưng Đức Tin, và hiên ngang hy sinh mạng sống,

để làm vinh quang Thập Giá Chúa Kitô.

Các Thánh Tử Đạo là ân huệ Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt Nam,

Vì thế chúng con dâng lời cảm tạ và ca tụng Chúa, hợp với cuộc hy sinh tử đạo của các tiền nhân anh dũng chúng con.

Xin dâng lên Chúa lời cảm tạ, để biểu lộ tình con thảo với Chúa là Cha, bằng chứng từ Đức Tin sống động của chúng con.

Vì công ngthiệp của các Thánh Tử Đạo, Xin ban cho dân Việt Nam chúng con được an vui và thịnh vượng, cho mọi người đón nhận Tin Mừng cứu rỗi và bước theo con đường chân lý.

Xin cho Giáo Hội Việt Nam được sống trong hòa thuận và hiệp nhất, luôn thông hảo trọn vẹn với Đấng kế vị thánh Phêrô,

Và hăng say lo việc tông đồ, nhiệt thành rao giảng Đức Kitô cho mọi người.

Xin cho chúng con được trung thành với Chúa ở trần gian,  để ngày sau về hưởng vinh quang bất diệt cùng các Thánh Tử Đạo chúng con ở trên trời. Amen

 

(Tòa Giám mục Rôma. Ký tên: Gm. Luca Brandolini, Đặc trách Ủy Ban Phụng Tự. Bản kinh do Bộ Phụng Tự duyệt y và cho phép ngày 06-06-1988). 

 

   Kinh Các Thánh

Tử  Đạo Việt Nam 2

Kính lạy các thánh Tử Đạo Việt Nam,

xưa đã biết dùng ơn Chúa mà lướt thắng mọi khó khăn khổ cực,

để gieo rắc hạt giống Phúc Âm,

và xây dựng Hội Thánh Chúa trên đất nước Việt Nam.

Các thánh đã can đảm tuyên xưng Đức Tin đến hy sinh mạng sống vì lòng yêu mến Chúa và phần rỗi các linh hồn, nên đáng được hưởng hạnh phúc trên trời.

Chúng con xin hiệp ý cùng các Thánh mà tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria, Nữ Vương các Thánh Tử Đạo,

đã ban cho các Thánh được hồng phúc như vậy.

Chúng con hoan hỉ ca tụng các Thánh, là những hoa trái đầu mùa cao quí của Hội Thánh Việt Nam.

Xin các Thánh cầu bầu cho chúng con là con cháu,

biết noi gương mà sống đạo Phúc Âm, thi hành Bác Ái, trung thành với Hội Thánh và yêu mến Quê Hương.

Và khi chúng con gặp khó khăn nguy hiểm, xin các Thánh giúp đỡ, an ủi để chúng con đủ sức vâng theo ý Chúa, cộng tác vào mầu nhiệm Thập Giá cứu độ của Chúa Giêsu, tiếp tục con đường các Thánh đã đi, hầu đạt tới hạnh phúc muôn đời. Amen

 

(Hội Đồng Giám mục Việt Nam ban hành ngày 22.05.1988)

 

Tác giả: Lm. Nguyễn Ðức Việt Châu, SSS