Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: Bổn mạng ban hát Thiếu Nhi

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: Bổn mạng ban hát Thiếu Nhi

Thiếu Nhi Thánh Thể - Aug 16/08/2020

Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta biết mở rộng lòng ra đón nhận Lời Chúa, giống như Mẹ Maria ngày xưa với hai tiếng xin vâng, để rồi Mẹ Maria đã sống đẹp lòng Chúa và được Chúa thưởng cho cả Hồn lẫn xác của Mẹ được lên trời trước chúng ta, mà hôm nay Giáo hội long trọng cử hành thánh lễ.

Hòa chung với Giáo hội, vào lúc 05g00 thứ Bảy ngày 15-08-2020 Cha sở Antôn cùng cộng đoàn dâng thánh lễ mừng kính lễ Mẹ Maria hồn xác lên trời, và hôm nay ban hát Thiếu nhi Thánh Thể mừng bổn mạng. 

Quý vị xem thêm Album hình xin nhấn vào link này