LỄ TẠ ƠN & KHÁNH THÀNH NHÀ SINH HOẠT MỤC VỤ & NHÀ XỨ NGHĨA HÒA

LỄ TẠ ƠN & KHÁNH THÀNH NHÀ SINH HOẠT MỤC VỤ & NHÀ XỨ NGHĨA HÒA

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 24/03/2014

Vào lúc 9g30 sáng thứ tư ngày 27/11/2013, tại giáo xứ Nghĩa Hòa hạt Chí Hòa, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã về thăm mục vụ dâng thánh lễ tạ ơn và khánh thành nhà sinh hoạt mục vụ nhà xứ Nghĩa Hòa.

Vào lúc 9g30 sáng thứ tư ngày 27/11/2013, tại giáo xứ Nghĩa Hòa hạt Chí Hòa, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã về thăm mục vụ  dâng thánh lễ tạ ơn và khánh thành nhà sinh hoạt mục vụ nhà xứ Nghĩa Hòa. Cùng đồng tế với Đức cha  ngoài quý cha hạt Chí Hòa còn có quý cha hạt Phú Thọ : cha Giuse Phạm Bá Lãm, Cha Antôn Mai Đức Huy.
Ảnh : Lm Giuse Vũ Minh Danh