Lễ Thiếu Nhi Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lễ Thiếu Nhi Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thiếu Nhi Thánh Thể - Nov 13/11/2016

Trong tâm tình mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, vào lúc 07:30 sáng Chúa nhật ngày 13-11-2016, Cha Antôn Nguyễn Thanh Hà Dòng Ngôi Lời đã chủ tế thánh lễ cho các em thiếu nhi Thánh Thể.

MVTTGx