Lô gô Năm Đức Tin và ý nghĩa

Lô gô Năm Đức Tin và ý nghĩa

Năm Đức Tin - Mar 24/03/2014

BIẾN KINH TIN KÍNH THÀNH KINH NGUYỆN HẰNG NGÀY


BIẾN KINH TIN KÍNH THÀNH KINH NGUYỆN HẰNG NGÀY

Lạy Chúa, con tin, xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con.

– Một chiếc thuyền, hình ảnh của Giáo hội đang chèo chống trên những làn sóng của thế gian.

– Cột buồm là cây Thánh giá.

– Những cánh buồm được làm nổi lên bởi các mẫu tự JHS (Đức Giêsu Đấng cứu độ nhân loại).

– Phía nền sau là hình mặt trời biểu tượng Thánh Thể.

*. Chung cho Giáo phận, đặt trước tiền sảnh mỗi nhà thờ. Phía dưới là câu: “Biến Kinh Tin Kính thành kinh nguyện hằng ngày”.

* Trong mỗi gia đình, phía dưới Logo là lời nguyện: “Lạy Chúa, con tin, xin nâng đỡ đức tin còn non yếu của chúng con”.