LỜI MỜI TỪ BỎ

LỜI MỜI TỪ BỎ

SUY NIỆM - Jul 11/07/2016

SUY NIỆM NGÀY THỨ HAI TRONG TUẦN XV  THƯƠNG NIÊN

Môn đệ  chúa Giêsu

Trang Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nêu lên những điều kiện để làm môn đệ của Ngài và những niềm vui cùng phần thưởng đi kèm theo những điều kiện đó.

Để trở thành môn đệ của ngài, Chúa Giêsu đưa ra một đòi hỏi quá khó khăn. Vì thế, chúng ta thường hiểu đòi hỏi này chỉ dành cho một số ít người thôi, đó là các tông đồ, và bây giờ là những người đi tu.

Thật vậy, nếu hiểu như thế là không đúng, vì như chúng ta vừa nghe trong trang Tin Mừng, Chúa Giêsu nói lời này với đám người rất đông đang cùng đi đường với Ngài; và trong Giáo Hội, dù lập gia đình hay đi tu, chúng ta đều là Kitô hữu, nghĩa là thuộc về Đức Kitô, chúng ta đều là môn đệ của Đức Kitô theo những cách thế khác nhau, trong đời sống hôn nhân hay đời sống tu trì. Hơn nữa, Chúa Giê-su còn mời gọi người ta dứt bỏ “vợ con”, nghĩa là Ngài ngỏ lời với cả người đã có gia đình, đã có vợ có chồng và đã cả con cái!

Dứt bỏ mọi sự để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu bằng mọi giá, để yêu mến và đi theo Ngài, chúng ta sẽ không “đánh mất nhau”, nhưng ngược lại, chúng ta sẽ “tìm lại được nhau” trong tương quan tình yêu đích thật và muôn đời. Bởi vì Thiên Chúa là Tình Yêu.

Trước hết, Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ phải đặt tình yêu và sứ vụ lên trên mọi tương quan gia đình, trên cả mạng sống ; Chúa cũng muốn người môn đệ phải định hướng sứ vụ bằng cách vác thánh giá đi theo Chúa. Đây là đòi hỏi quyết liệt nhất.

Đặt tình yêu Chúa lên trên mọi tương quan thiết thân như cha mẹ, anh chị, vợ chồng và con cái ; người môn đệ phải từ bỏ tất cả ngay cả những điều hợp lẽ nhất. Khi từ bỏ như vậy, người môn đệ không còn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, hoặc bất cứ lý do nào. Người môn đệ không còn gì để bám víu, để níu kéo, hay lệ thuộc nữa.

Từ bỏ là qui luật của sinh tồn và phát triển. Người làm vườn phải tỉa bỏ những nhánh dại, cành khô để cây tăng truởng. Hằng ngày cơ thể chúng ta vẫn luôn hoạt động để loại bỏ những chất thải, những tế bào già nua, bệnh hoạn. Nếu những chất độc còn ứ đọng trong người, sự sống của chúng ta không những không phát triển mà còn bị đe dọa nữa.

Và rồi, trong đời sống siêu nhiên cũng thế. Nếu muốn tăng trưởng, chúng ta cũng phải chấp nhận qui luật từ bỏ: từ bỏ chính mình để theo Đức Kitô, sống theo mẫu gương và giáo huấn của Ngài. Can đảm từ bỏ tội lỗi, những tính xấu mê nết xấu sẽ đem lại cho ta sự tự do và giúp cho nhân đức được nảy nở không ngừng.

Từ bỏ để đặt tình yêu Chúa lên trên mạng sống. Chúa Giêsu muốn người môn đệ phải dấn thân đến cùng trong mọi hoàn cảnh. Khi dấn thân như vậy, người môn đệ không còn gì để sợ mất, không có sứ vụ nào phải e ngại, không gì có thể làm cản bước chân dấn thân phục vụ. Người môn đệ noi gương Chúa Giêsu đến hy sinh cả mạng sống mình.

Từ bỏ để đặt chọn lựa của mình theo Thánh Ý Chúa. Chúa Giêsu muốn người môn đệ phải đi theo con đường của Chúa bằng cách vác thánh giá đời mình mà theo.

Ắt hẳn ta còn nhớ tổ phụ Abraham vì tình yêu đối với Chúa, đã dứt bỏ người con trai duy nhất, nhưng cuối cùng đã nhận lại như một ơn huệ Thiên Chúa ban, và cùng với người con ơn huệ Isaac là cả một dân tộc đông như sao trên trời, nhiều như cát dưới biển.

Có thể nói, chính Thiên Chúa Cha cũng dứt bỏ người Con duy nhất, là Đức Giêsu Kitô trong cuộc Thương Khó, nhưng để nhận lại Ngài trong sự sống Phục Sinh và cùng với Ngài, là cả một đoàn con đông đúc, là nhân loại mới, là Giáo Hội, là chúng ta, được cứu chuộc bởi cái chết trên Thập Giá của Đức Kitô.

Chính khi từ bỏ không còn gì để bám víu, không còn gì để lo giữ hoặc sợ mất ; Chính khi dấn thân đến quên mình và vác Thánh Giá đi theo Chúa. Người môn đệ trở nên giống Chúa hoàn  toàn. Khi ấy người môn đệ sẽ được phần phúc vinh quang với Chúa. Vì như Chúa đã nói: Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy.

          Hôm nay, trang Tin Mừng mời gọi chúng ta phải hy sinh từ bỏ rất lớn để trở nên môn đệ đích thật của Chúa. Nhưng đó chính là để chúng ta đón nhận tình yêu bao dung và thương xót của Chúa, và để chúng ta nhận lại nhau như hồng ân Chúa ban và yêu thương nhau; và không phải yêu thương nhau theo kiểu của chúng ta, nhưng là yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta.

Tuệ Mẫn