Phân loại người nhiễm, nghi nhiễm nCoV

Phân loại người nhiễm, nghi nhiễm nCoV

Sức Khỏe và Bệnh Tật - Mar 13/03/2020

Bản hướng dẫn của Đại học Y tế Công cộng sẽ giúp bạn biết mình là F mấy trong thời gian dịch bệnh, tránh hoang mang.

(Theo Trường Đại học Y tế Công cộng)