PHƯƠNG THỨC LẦN HẠT MÂN CÔI

PHƯƠNG THỨC LẦN HẠT MÂN CÔI

Tài liệu tham khảo - Mar 24/03/2014

PHƯƠNG THỨC LẦN HẠT MÂN CÔI

Năm Sự Vui
(Ngắm Ngày Thứ Hai và Thứ Bảy)
Thứ nhất:

Thiên Thần truyền tin
cho
Đức Bà chịu thai.

 

"Bấy Giờ Ðức Maria nói: ‘Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền. ‘ "(Lc:1,38)

Suy Gẫm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai:

Đức Bà
đi viếng
Bà Thánh Isave.
"Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường , đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlizabét."(Lc:39,40)

Suy Gẫm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba:

Đức Bà sinh
Đức Chúa GiêSu
nơi hang đá.

"Bà Maria đã tới ngày mãn nhụy khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ nằm trong nhà trọ."(Lc: 2, 6-7)

Suy Gẫm: Đức Bà sinh Đức Chúa GiêSu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ tư :

 

Đức Bà dâng
Đức Chúa GiêSu
vào Đền Thánh.

"Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy cuả các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa như đã chép trong Luật Chúa rằng: ‘Mọi con trai đầu lòng phải đuợc gọi là của thánh, dành cho Chúa..’ "(Lc:2, 22-23)

 

Suy Gẫm: Đức Bà dâng Đức Chúa GiêSu vào Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm:

 

Đức Bà tìm được
Đức Chúa GiêSu
trong Đền Thánh.
"Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Ðền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi."(Lc:2, 46)

 

Suy Gẫm: Đức Bà tìm được Đức Chúa GiêSu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 


Năm Sự Sáng
(Ngắm ngày Thứ Năm)

Thứ nhất:

 

Đức Chúa GiêSu
chịu phép rửa
tại sông Giođan.
"Khi Ðức Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, có tiếng từ trời phán: ‘Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.’ "(Mt:3, 16-17)

Suy Gẫm: Đức Chúa GiêSu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời.

 

Thứ hai :

 

Đức Chúa GiêSu
làm phép lạ
hóa nước thành rượu tại Cana.
"Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Chúa Giêsu. Ðức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự."(Ga:2, 1-2)

Suy Gẫm: Đức Chúa GiêSu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng Đức Chúa Trời.

 

Thứ ba:

 

Đức Chúa GiêSu
rao giảng Nước Trời
và ơn thống hối.

 

"Ðức Chúa Giêsu nói: ‘Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin Mừng.’ "(Mc:1, 15)

Suy Gẫm: Đức Chúa GiêSu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối. Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.

 

Thứ tư:

 

Đức Chúa GiêSu
biến hình
trên núi Tabor .
"Từ đám mây có tiếng phán rằng:’ Ðây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người.’ "(Lc:9, 35)

Suy Gẫm: Đức Chúa GiêSu biến hình trên núi Tabor . Ta hãy xin cho được luôn luôn lắng nghe lời Người.

 

Thứ Năm:

 

Đức Chúa GiêSu
lập Phép Thánh Thể .
"Trước Lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng." (Ga: 13,1)

Suy Gẫm: Đức Chúa GiêSu lập Phép Thánh Thể . Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.

 


Năm Sự Thương
(Ngắm ngày Thứ Ba và Thứ Sáu)

Thứ nhất:

 

Đức Chúa GiêSu
lo buồn
đổ mồ hôi máu.
"Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin.
Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc: 22,24)

 

Suy Gẫm: Đức Chúa GiêSu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 

Thứ hai :

 

Đức Chúa GiêSu
chịu đánh đòn.
"Bây giờ ông Philatô truyền đem Ðức Giêsu đi và đánh đòn Người."(Ga:19,1)

 

Suy Gẫm: Đức Chúa GiêSu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 

Thứ ba:

 

Đức Chúa GiêSu
chịu đội mão gai.
"Bọn lính kết một vòng gai làm vuơng miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ, rồi vả vào mặt Nguời." (Ga:19,2-3)

 

Suy Gẫm: Đức Chúa GiêSu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 

Thứ tư :

 

Đức Chúa GiêSu
vác cây Thánh giá.

 

"Họ điệu Ðức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là gôngôtha."(Ga:19,17)

 

Suy Gẫm: Đức Chúa GiêSu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

 

Thứ năm:

 

Đức Chúa GiêSu
chịu chết
trên cây Thánh Giá.

 

"Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa,mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa."(Ga:19,18)

 

Suy Gẫm: Đức Chúa GiêSu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

 


Năm Sự Mừng
(Ngắm ngày Thứ Tư và Chúa Nhật)

Thứ nhất:

 

Đức Chúa GiêSu
sống lại.
"Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói:’ Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi.’ "(Lc:1,38)

 

Suy Gẫm: Đức Chúa GiêSu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 

Thứ hai:

 

Đức Chúa GiêSu
lên trời.

 

"Ðang khi chúc lành cho các môn đệ, Ðức Giêsu rời khỏi các ông và được đem lên trời."(Lc:24,51)

 

Suy Gẫm: Đức Chúa GiêSu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

 

Thứ ba:

 

Đức Chúa Thánh Thần
hiện xuống.
"Ai nấy đều được tràn đầy on Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho."(Cv:2,4)

 

Suy Gẫm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 

Thứ tư :

 

Đức Chúa Trời
cho
Đức Bà lên trời.
"Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Ðấng ngự trên trời, người ấy thi là anh chị em tôi, là mẹ tôi."(Mt:12,50)

 

Suy Gẫm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 

Thứ năm:

 

Đức Chúa Trời
thưởng Đức Mẹ trên Trời .

 

"Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi."(Lc:2,46)

 

Suy Gẫm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời . Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.