Phương tiện truyền thông xã hội để quảng bá Tin Mừng

Phương tiện truyền thông xã hội để quảng bá Tin Mừng

Loan Báo Tin Mừng - Mar 24/03/2014

Đức Thánh Cha khích lệ việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để quảng bá Tin Mừng, để cho Giáo Hội có sự hiện diện kỹ thuật số trong thế giới ngày nay

Đức Thánh Cha khích lệ việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để quảng bá Tin Mừng, để cho Giáo Hội có sự hiện diện kỹ thuật số trong thế giới ngày nay

Hôm thứ Hai 23 tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp 80 vị đang tham dự khóa họp khoáng đại của Hội đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội. Các vị đã đến Rôma từ bốn phương trời để thảo luận về vai trò của Giáo Hội và cách thức Giáo Hội giao tiếp với thế giới ngày nay.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội là rất quan trọng để kết nối với những người cách nào đó đang thất vọng với Kitô giáo.

Đức Thánh Cha nói:

"Giáo Hội nên đóng vai trò nào về phương diện các phương tiện truyền thông mà mình đang thủ đắc? Trong mọi tình huống, vượt lên trên những cân nhắc về kỹ thuật, tôi tin rằng vai trò của Giáo Hội phải là tìm hiểu cho được cách thế tham gia vào cuộc đối thoại với những người nam nữ ngày hôm nay, biết làm thế nào để khi tham gia vào cuộc đối thoại này chúng ta hiểu được ước muốn của con người, sự ngờ vực cũng như hy vọng của họ. "

Đức Giáo Hoàng cũng giải thích rằng trong thời đại toàn cầu hóa, con người càng cô đơn hơn và đó là lý do tại sao Giáo Hội nhất thiết phải có mặt trong các phương tiện truyền thông xã hội.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh

"Vì vậy điều quan trọng là phải biết làm thế nào để đối thoại và đối thoại với sự sáng suốt, làm thế nào để sử dụng công nghệ hiện đại và các mạng xã hội để cho thấy sự hiện diện của chúng ta là sự hiện diện của lắng nghe, của chấp nhận đối thoại và khích lệ."

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh thêm rằng thách thức mới của Giáo Hội là làm sao giúp con người ngày nay khám phá ra Chúa Giêsu trong thời đại truyền thông mới này.