QUÝ CHA HẠT PHÚ THỌ HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA MÃ – BẾN TRE

QUÝ CHA HẠT PHÚ THỌ HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA MÃ – BẾN TRE

Tin Giáo Hội Việt Nam - Aug 23/08/2014

Thứ ba ngày 01-04-2014 QUÝ CHA HẠT PHÚ THỌ HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA MÃ – BẾN TRE

Thứ ba ngày 01-04-2014  QUÝ CHA HẠT PHÚ THỌ HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA MÃ – BẾN TRE

Ành: Lm Giuse Vũ Minh Danh