SINH HOẠT GIÁO HẠT PHÚ THỌ THÁNG 4/2019

SINH HOẠT GIÁO HẠT PHÚ THỌ THÁNG 4/2019

Lịch Phụng Vụ Tháng - Mar 31/03/2019

 • Thứ hai 1/4, 6g15 tối: Các cha đến giải tội tại Nt. Hoà Hưng.
 • Thứ ba 2/4:

Kỷ niệm 21 năm ĐHY G.B. Mẫn nhận chức Tổng Giám Mục Sàigòn (1998)

6g15 tối: Các cha đến giải tội tại Nt. Phú Bình.

 • Thứ tư 3/4, 6g15 tối: Các cha đến giải tội tại Nt. Tân Phước.
 • Thứ năm đầu tháng 4/4, 6g15 tối: Các cha đến giải tội tại Nt. Đồng Tiến.
 • Thứ sáu đầu tháng 5/4: Thánh Vinh Sơn Ferrê linh mục, Bổn mạng của cha Trần Văn Hoà, nguyên Chính xứ Bình Thới.
 • Thứ bảy 13/4, 13g30-22g00 tại Trung tâm Mục vụ: Đại hội Giới Trẻ Mùa Chay 2019.
 • Chúa nhật Lễ Lá 14/4, Bổn mạng của Giới Trẻ thế giới. – Lễ Quốc Tổ Hùng Vương.
 • Thứ hai Tuần thánh 15/4: Kỷ niệm 44 năm LM của cha Trịnh Tín Ý (1975).
 • Thứ tư Tuần thánh 17/4: Kỷ niệm 9 năm cung hiến thánh đường Phú Bình (2010).
 • Thứ năm Tuần thánh 18/4, 8g30 tại Nt. Chính toà Sàigòn: Lễ làm phép dầu
 • Thứ sáu Tuần thánh 19/4: Giữ chay và kiêng thịt

Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa

Hôn kính thánh giá (dành một phần tiền cho Quỹ dự phòng của HĐGM/VN).

 • Thứ bảy Tuần thánh 20/4, tối: Lễ Vọng Phục Sinh.
 • CHÚA NHẬT PHỤC SINH 21/4: Tổng kết tiền giúp Quỹ Trùng tu Nt. Chính toà.
 • Thứ tư trong Tuần Bát nhật PS 24/4: Sinh nhật thứ 50 của cha Đinh Đức Hậu (1969).
 • Chúa nhật 2 Phục Sinh về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa 28/4: 5g30 C tại Trung tâm Mục vụ Sàigòn: Đại lễ Lòng Thương Xót.

Mừng 47 năm LM của cha Hoàng Ngọc Bao (1972)

Giỗ 15 năm cha Phêrô Trịnh Việt Yên (+ 2004).

 • Thứ hai 29/4:

Mừng 54 năm LM của cha Đào Xuân Thanh (1965)

Mừng 49 năm LM của cha Nguyễn Văn Trọng (1970)

Mừng 47 năm LM của cha Mai Đức Huy (1972).

       Lm Giuse Phạm Bá Lãm