Sư phạm giáo lý trong hai sách Tin Mừng Mac-cô và Gioan

Sư phạm giáo lý trong hai sách Tin Mừng Mac-cô và Gioan

Tài liệu tham khảo - Mar 24/03/2014

Mỗi sách Tin Mừng đều là một thủ bản giáo lý cho những trình độ khác nhau và có một sư phạm riêng để đưa người tín hữu khám phá, vào sâu trong màu nhiệm Chúa Giêsu Kitô và sống làm môn đệ của Chúa

Dưới đây là tóm lược bài thuyết trình của Cha Nguyễn Công Đoan trong Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc Hoa Kỳ lần thứ XII được tổ chức tại Baton Rouge, Louisiana từ ngày 21 đến 23 tháng 6, 2013. Cha Nguyễn Công Đoan, SJ, hiện là Giám Đốc Giáo Hoàng Học Viện Thánh Kinh tại Giêrusalem. Ngài sẽ là thuyết trình viên chính trong Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc Kỳ XII. Đại Hội Giáo Lý năm nay được tổ chức để mừng Kỷ Niệm:

– 50 năm Công Đồng Vaticanô II (1962-2012)

– 20 năm Ban hành Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (1992-2012)

– Thượng Hội Đồng Giám Mục tại Roma (tháng 10 năm 2012).

– Với người Công Giáo Việt Nam, mừng kỷ niệm Ngân Khánh Ngày Tuyên Phong Hiển Thánh 117 Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam (1988-2013)

Muốn ghi daanh tham dự Đại Hội hoặc muốn biết thêm chi tiết xin vào www.giaoly.org/vn/ghi-danh hoặc www.nhatinhtamlethithanh.org/ghidanhdhgl.html.
 

Sư phạm giáo lý trong hai sách Tin Mừng Mac-cô và Gioan.

Sau bài giảng đầu tiên của thánh Phêrô, “đã có thêm khỏang ba ngàn người theo đạo.

“Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng” (CVTĐ 2,42).

Bài giảng đầu tiên công bố Tin Mừng với những điểm chính yếu. Các Tông Đồ tiếp tục giảng dạy, giúp các tín hữu hiểu biết thêm về Chúa Giêsu và giáo huấn của Chúa về đời sống môn đệ. Đó là công việc mà hôm nay chúng ta gọi là dạy giáo lý.

Thế hệ thứ hai không được may mắn nghe chính các Tông Đồ, nhưng có những người tiếp tục nhiệm vụ giảng dạy và có sách ghi chép những gì các Tông Đồ đã dạy.

“Có nhiều người đã ra công sọan bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta.

Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc”.

Mỗi sách Tin Mừng đều là một thủ bản giáo lý cho những trình độ khác nhau và có một sư phạm riêng để đưa người tín hữu khám phá, vào sâu trong màu nhiệm Chúa Giêsu Kitô và sống làm môn đệ của Chúa. Sư phạm của các sách Phúc Âm là điều Giáo lý viên cần học trước tiên.

Sách Tin Mừng Mac-cô có thể được coi là thủ bản cho trình độ căn bản: khám phá bước đầu về Đức Giêsu Nazareth: làm sao nhận ra Ngài là Đấng Kitô và là Con Thiên Chúa.

Sách Tin Mừng Gioan là thủ bản cho trình độ trưởng thành: Chúa Giêsu dẫn vào màu nhiệm Thiên Chúa, “kể ra cho chúng ta biết về Thiên Chúa” là Cha của Ngài và là Cha của chúng ta và đưa chúng ta vào trong lòng Chúa Cha.

UB Giáo Lý VN tại HK