Thánh lễ Phép Dầu tại Nhà Thờ Chính Tòa Sài Gòn

Thánh lễ Phép Dầu tại Nhà Thờ Chính Tòa Sài Gòn

Tin Giáo Hội Việt Nam - Aug 23/08/2014

Lễ Dầu – Các linh mục cũng nhắc lại các lời khấn trước mặt Đức Giám mục.Thứ Năm Tuần Thánh 17/4/2014 Tại nhà thờ chính tòa, Đức Tổng Giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc, Đức Hồng Y Gioan Bt, Đức cha Phê rô và các linh mục

Lễ Dầu – Các linh mục cũng nhắc lại các lời khấn trước mặt Đức Giám mục.Thứ Năm Tuần Thánh 17/4/2014
Tại nhà thờ chính tòa, Đức Tổng Giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc, Đức Hồng Y Gioan Bt, Đức cha Phê rô và các linh mục trong giáo phận đã đồng tế, với sự tham dự đông đảo của giáo dân trong giáo phận, và trong thánh lễ này Đức Tổng Giám mục Phaolo làm phép Dầu bệnh nhân (Oleum infirmorum = OI); dầu dự tòng (Oleum catechumenorum: OC) và thánh hiến dầu thánh (Sanctum chrisma = SC)

Lm Giuse Vũ Minh Danh