Thánh lễ Thiếu Nhi 21-10-2012

Thánh lễ Thiếu Nhi 21-10-2012

Thiếu Nhi Thánh Thể - Mar 24/03/2014

Thánh lễ Chúa nhật 29 TN – lễ truyền giáo.

Được sự quan tâm sâu sắc của Cha sở Antôn chánh xứ, trước mỗi thánh lễ thiếu nhi. Cha Antôn đều giới thiệu và  gợi ý về các bài đọc và bài Tin Mừng trong thánh lễ, giúp các em hiểu rõ hơn và tham dự thánh lễ sốt sẵng.

Anh ca trưởng tập hát trước thánh lễ cho các em thiếu nhi.

 Cha Antôn và Thầy phó tế Micae Trần Niên SVD

Các em thiếu nhi  đọc Thánh thư

Thầy Micae SVD công bố lời Chúa

Thầy Micae giảng cho các em thiếu nhi

Các em thiếu nhi tham gia trả lời rất nhiệt tình

Xin click vào nghe bài giảng Thầy sáu Micae

Các em tích cực tham gia trả lời về bài phúc âm và nhận được phần thưởng từ Thầy Micae

Các em tham gia qua tích cực, đôi khi Thầy Micae không đủ quà để tặng.

Em thiếu nhi đọc lời nguyện giáo dân.

Kết lễ các em ở lại ăn sáng và học giáo lý.

MVTTGX