Thánh Lễ truyền chức Linh mục tại Dòng Ngôi Lời Việt Nam

Thánh Lễ truyền chức Linh mục tại Dòng Ngôi Lời Việt Nam

Tin Giáo Hội Việt Nam - Sep 03/09/2014

Vào lúc 8g00 sáng ngày 28-08-2014 tại nhà thờ Đồng Tiến, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt GM Giáo phận Bắc Ninh chủ tế thánh lễ truyền chức linh mục cho 14 thầy phó tế thuộc Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam

Vào lúc 8g00 sáng ngày 28-08-2014 tại nhà thờ Đồng Tiến, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt GM Giáo phận Bắc Ninh chủ tế thánh lễ truyền chức linh mục cho 14 thầy phó tế thuộc Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam. cùng đồng tế thánh lễ có cha Hạt trưởng và quý cha trong giáo hạt Phú Thọ, cha Giám Đốc Tỉnh Dòng Ngôi Lời, hơn 120 cha cùng đông đảo tu sĩ nam nữ, thân bằng quyến thuộc các tiến chức cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi qui tụ về thánh đường cùng hiệp thông trong thánh lễ.

Peter ThucDo