Thiếu Nhi lãnh nhận Bí Tích hòa giải lần đầu

Thiếu Nhi lãnh nhận Bí Tích hòa giải lần đầu

Thiếu Nhi Thánh Thể - Jun 04/06/2015

Để chuẩn bị tâm hồn cho các em thiếu nhi Thánh Thể lãnh nhận Mình và Máu Chúa Giêsu lần đầu. Vào lúc 7:30 sáng thứ Năm ngày 4-6-2015 tại thánh đường Phú Hòa, đã có hơn 40 em TNTT đến để lãnh nhận Bí Tích hòa giải lần đầu.

Trước khi vào tòa hòa giải với Thiên Chúa, Cha sở Antôn đã giúp cho các em dọn mình nhớ lại những lỗi lầm đã trót phạm, ăn năn xám hối, xưng tội, lãnh nhận ơn tha tội thông qua cha sở, cuối cùng làm việc đền tội, và tạ ơn Thiên Chúa. 

Xin cộng đoàn dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể, luôn ý thức về việc siêng năng lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải. Để được làm hòa với Thiên Chúa, là Đấng giàu lòng từ bi hay thương xót chúng ta.

 

Xin click vào link xem Ablum hình

Peter ThucDo