THÔNG BÁO: Trở Lại Sinh Hoạt Giáo Lý Bình Thường TỪ 14-03-2021

THÔNG BÁO: Trở Lại Sinh Hoạt Giáo Lý Bình Thường TỪ 14-03-2021

Thiếu Nhi Thánh Thể - Mar 11/03/2021

Liên Đoàn Anrê Phú Yên

Hiệp Đoàn Mân Côi

Xứ Đoàn “Thánh Thể Chúa Giêsu”

Giáo Xứ Phú Hoà

THÔNG BÁO

V/v Trở Lại Sinh Hoạt Giáo Lý Bình Thường Năm Học 2020- 2021

Căn cứ thông báo từ Tòa Tổng Giám Mục Tp. Hồ Chí Minh, Xứ đoàn “Thánh Thể Chúa Giêsu” Giáo xứ Phú Hòa thông báo tới Quý phụ huynh và các em Thiếu nhi như sau:

• Bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 14/03/2021, các lớp Giáo lý học như bình thường:

+ 07h10’- 08h30’: Tập trung- Thánh lễ Thiếu nhi.

+ 08h45’- 10h15’: Học Giáo lý.

• Tuy nhiên, tình hình dịch bện vẫn còn chưa chấm dứt nên các em Thiếu nhi khi tham dự Thánh lễ vẫn phải đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và những người xung quanh.

Phú Hoà, ngày 10 tháng 03 năm 2021

TM. BĐH Xứ Đoàn Phó Nội Vụ

Micae Chu Đặng Nhật Đan