Thông báo: Khai giảng năm học Giáo lý niên khóa 2020 -2021

Thông báo: Khai giảng năm học Giáo lý niên khóa 2020 -2021

Thiếu Nhi Thánh Thể - Sep 12/09/2020

PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM

XỨ ĐOÀN “THÁNH THỂ CHÚA GIÊSU”

GIÁO XỨ PHÚ HÒA

THÔNG BÁO

V/v Tập Trung Sinh Hoạt Đầu Năm

Và Khai Giảng Năm Học Giáo Lý 2020- 2021

 

Xứ Đoàn “Thánh Thể Chúa Giêsu” xin thông báo với Quý phụ huynh và các em Thiếu nhi thời gian tập chung sinh hoạt đầu năm và Khai giảng Năm học Giáo lý 2020- 2021 như sau:

 • Chúa Nhật 13/09/2020:

   

  Thiếu nhi đã học Giáo lý tại Giáo xứ năm học 2019- 2020 sẽ được phân về lớp dựa theo kết quả học tập của năm học Giáo lý 2019- 2020 (không cần đăng ký). Danh sách lớp được dán ở bảng thông báo của Giáo xứ.

  Thiếu nhi chưa học Giáo lý tại Giáo xứ năm học 2019- 2020 sẽ nhận phiếu đăng ký và nộp lại vào ngày 13/09/2020 tại Hội trường Giáo xứ. Sau đó, Thiếu nhi sẽ được sắp xếp về lớp.

 • Chúa Nhật 20/09/2020: Khai giảng Năm học Giáo lý 2020- 2021.
 • Thời gian học Giáo lý:

  Thánh lễ: 07h15’- 08h30’.

  Giải lao – Học Giáo lý: 08h30’- 10h15’.