THÔNG BÁO: Lãnh nhận Bí Tích xưng tội lần đầu- Rước Lễ lần đầu

THÔNG BÁO: Lãnh nhận Bí Tích xưng tội lần đầu- Rước Lễ lần đầu

Thiếu Nhi Thánh Thể - May 03/05/2021

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam

Xứ Đoàn “Thánh Thể Chúa Giêsu”

Giáo Xứ Phú Hoà

THÔNG BÁO

 

V/v Lãnh nhận Bí Tích xưng tội lần đầu- Rước Lễ lần đầu Măm 2021

Thi học kỳ 2 – tổng kết bế giảng Năm học giáo lý 2020- 2021

        Đoàn Thiếu nhi “Thánh Thể Chúa Giêsu” xin thông báo tới quý Phụ Huynh và các em Thiếu Nhi về thời gian lãnh nhận Bí tích Xưng Tội- Rước Lễ lần đầu và thi Học kì 2- Bế giảng năm học Giáo lý 2020- 2021, như sau:

 1. Lãnh Nhận Bí Tích Xưng Tội- Rước Lễ Lần Đầu:
 • Chúa Nhật 23/05/2021: Các em Thiếu nhi thuộc lớp Rước Lễ 4 khảo bài với Cha Sở.
 • Thứ Năm 03/06/2021: Các em Thiếu nhi đủ điều kiện, lãnh nhận Bí tích Xưng Tội Lần Đầu.
 • Chúa Nhật 06/06/2021: Thánh lễ lãnh nhận Bí tích Rước Lễ Lần Đầu.
 1. Thi Học Kì 2 Và Bế Giảng Năm Học Giáo Lý 2020- 2021:
 • Chúa Nhật 09/05/2021: Các lớp Giáo lý ôn tập thi Học kì 2 năm học 2020- 2021.
 • Chúa Nhật 16/05/2021: Các lớp Giáo lý thi Học kì 2 năm học 2020- 2021
 • Chúa Nhật 30/05/2021: Thi lại Giáo lý dành cho Thiếu nhi chưa đủ điều kiện lên lớp.
 • Chúa Nhật 06/06/2021- Lễ Mình Máu Thánh Đức Kitô:

   

  • Thánh lễ Bổn mạng Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Phú Hòa.
  • Tổng kết- Bế giảng năm học Giáo lý 2020- 2021.
 • Chúa Nhật 13/06/2021: Nghỉ hè.

Lưu ý: Xứ Đoàn không giải quyết các trường hợp thực hiện không đúng thời gian nêu trên.

Phú Hoà, ngày 26 tháng 04 năm 2021

TM. BĐH Xứ Đoàn
Xứ Đoàn Đoàn Phó Nội Vụ  

Micae Chu Đặng Nhật Đan