THÔNG BÁO: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

THÔNG BÁO: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

Tin Giáo Hội Việt Nam - Dec 26/12/2020

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn

Hân hoa kính báo

Đức Giám mục Phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn sẽ Truyền Chức Phó Tế cho Quý Thầy Chủng Sinh Quý Tu sĩ thuộc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.và Dòng Chúa Cứu Thế.

Tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn

Vào lúc: 08g30

Thứ Năm ngày 07-01-2021.