Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Chúa nhật 11 Thường niên 2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Chúa nhật 11 Thường niên 2021

Tin Giáo Hội Việt Nam - Jun 12/06/2021

Kính mời quý cộng đoàn tham dự thánh lễ trực tuyến trong tuần theo lịch Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ như sau:

📌 Ngày 12-6-2021: Kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu

1. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

 

 

2. Thánh lễ lúc 19:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

 

 

📌 Ngày 13-6-2021: Chúa nhật 11 Thường niên năm B

3. Thánh lễ lúc 7:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

 

 

4. ** Thánh lễ tiếng Hoa lúc 7:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê (Nhà thờ Cha Tam – Chợ Lớn)

 

 

5. Thánh lễ lúc 7:30 dành cho thiếu nhi tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

 

 

6. Thánh lễ tiếng Anh lúc 9:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

English Mass (live-streamed): Eleventh Sunday of Ordinary Time at 9:30 am on Jun 13th, 2021 in Notre Dame Cathedral of Saigon

 

 

7. Thánh lễ tiếng Pháp lúc 10:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà
LA MESSE DU 11E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE B le 13 juin 2021 à 10h30, sera en direct de la Cathédrale Notre Dame de Saïgon

 

 

8. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

 

 

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

** Tại Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê:
trực tuyến trên kênh YouTube chatamvn

Media TGPSaigon
Nguồn: TGGPSaigon.net