Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 21-6-2021 đến 26-6-2021

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến từ 21-6-2021 đến 26-6-2021

Tin Giáo Hội Việt Nam - Jun 21/06/2021

Từ 216-2021 đến 26-6-2021: tuần 12 Thường niên

📌 Ngày 21-6-2021: Thứ Hai tuần 12 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

 

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

 

 

📌 Ngày 22-6-2021: Thứ Ba tuần 12 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

 

 

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

 

 

📌 Ngày 23-6-2021: Thứ Tư tuần 12 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

 

 

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

 

 

📌 Ngày 24-6-2021: Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả (lễ trọng)

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

 

 

2. Thánh lễ lúc 18:00 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

 

 

3. Chầu Mình Thánh Chúa – Lần chuỗi Mân Côi lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

 

 

📌 Ngày 25-6-2021: Thứ Sáu tuần 12 Thường niên

1. Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

 

 

2. Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

 

 

3. Chầu Mình Thánh Chúa – Lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót lúc 20:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

 

 

📌 Ngày 26-6-2021: Thứ Bảy tuần 12 Thường niên

Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

 

*Link thánh lễ có thể được bổ sung, xin theo dõi để cập nhật

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến

** Tại Nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê:
trực tuyến trên kênh YouTube chatamvn

Media TGPSG

Nguồn: TGPSaigon.net