Trực tiếp thánh lễ :Truyền Dầu tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Trực tiếp thánh lễ :Truyền Dầu tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 29/03/2018

Thân mời quý vị hiệp ý tham dự Thánh lễ làm phép dầu tại nhà thờ Vương Cung Thánh Đường Đức Bà, TGP Sài Gòn.