Video toàn cảnh hội chợ Xuân Ất Mùi 2015 tại giáo xứ

Video toàn cảnh hội chợ Xuân Ất Mùi 2015 tại giáo xứ

Thiếu Nhi Thánh Thể - Feb 09/02/2015

Sáng Chúa nhật 08/02/2015, sau khi kết thúc thánh lễ dành riêng cho các em thiếu nhi, Cha sở Antôn đã chúc mừng và khai mạc hội chợ Xuân Ất Mùi. Sau khi dứt lời thì tiếng trống rộn ràng vang lên và hai chú lân đã múa mừng xuân và dẫn đoàn thiếu nhi tiến vào hội chợ.

Video toàn cảnh hội chợ xuân Ất Mùi tại giáo xứ:

Phần 1

Phần 2

(Video: Xương Nguyễn)

Xem hình ảnh về hội chợ Xuân Ất Mùi xin bấm vào đây.