Xin Lễ & Cầu Nguyện cho NGƯỜI NGOẠI ĐẠO

Xin Lễ & Cầu Nguyện cho NGƯỜI NGOẠI ĐẠO

Hỏi đáp - May 22/05/2021


🔴 Mỗi khi chúng ta xin lễ là cơ hôi nhắc chúng ta về hy lễ của Chúa Giêsu, để chúng ta phải cố gắng hơn nữa.

🔴 Càng xin lễ nhiều thì bản thân chúng ta càng cố gắng và dâng hy sinh cho Chúa, và chúng ta càng thánh thiện

❤️ BA Ý KHI XIN LỄ

🔹  Là tuyên xưng đức tin vào hy lễ của Chúa cho kẻ sống và kẻ chết.

🔹 Vai trò chúng ta xác tin vào vai trò trung gian của giáo hội chuyển cầu cho chúng ta

🔹 Chúng ta luôn cố gắng sống hy sinh, thánh thiện để đẹp lòng Chúa và chuyển hy sinh đó cho người sống và người chết

✅ Xin mời quý vị xem chi tiết về việc xin lễ do cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ chia sẻ.