Ý Nghĩa Logo Mục vụ Truyền Thông Giáo xứ

Ý Nghĩa Logo Mục vụ Truyền Thông Giáo xứ

Đôi Nét Về Ban Truyền Thông - Jul 26/07/2018

Ý Nghĩa LOGO Mục vụ Truyền Thông Giáo xứ  Phú Hòa

1. Nhà thờ giáo xứ Phú Hòa

Là nơi quy tụ mọi thành phần dân Chúa, đến để thờ phượng, chiên ngắm Thiên Chúa Ba Ngôi. Để từ đây các tín hữu được lãnh nhận ơn lành, qua việc lắng nghe và thưc hành Lời Chúa: đó là “Mến Chúa và yêu người”, và loan báo Tin Mừng ơn cứu chuộc đến những người chưa biết Chúa.

 

2. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi

Hình ba vòng bán cung, tượng trưng cho biểu tượng sóng truyền tin, thời đại kỹ thuật số.

  • Màu xanh: tượng trưng hòa bình, bình an, cũng là trời cao là nơi Thiên Chúa Cha ngự trị.
  • Màu đỏ: tương trưng lòng yêu thương mãnh liệt, hy sinh mạng sống vì người khác, cũng  là biểu tượng nơi Chúa Giêsu đổ máu đào cứu chuộc nhân loại.
  • Màu vàng: tượng trưng niềm vui, phấn khởi, mang hy vọng cho người khác, đó cũng là biểu tượng của ơn Chúa Thánh Thần. ban nhân loại, để biết về ơn cứu chuộc.

3. Hiệp Thông

 

  • Mục vụ Truyền Thông Tổng Giáo Phận  là nơi  đào tạo, quản lý, cũng như đưa ra đường hướng chung cho Giáo phận.
  • Mục vụ Truyền Thông Giáo xứ là thành viên, phải có trách nhiệm cùng với TGP loan báo lời Chúa, và sinh hoạt mục vụ của giáo xứ, giáo hội  thông qua phương tiện truyền thông, và dưới sự linh hướng của cha sở.

4.Loan báo lời Chúa

Logo Mục vụ Truyền Thông với phương trâm

  • Tích cực : loan báo Tin Mừng.
  • Hiệp thông : xây dựng văn minh tình thương.

 

Ban mục vụ Truyền thông