Giáo xứ Phú Hoà
Bổn mạng Ban Truyền Thông Giáo Xứ
21/09/2014 - 21/09/2017

Gioan Baotixita

Vào lúc 17g30 tại thánh đường giáo xứ, cộng đoàn cùng cha sở Antôn đã hiệp ý dâng thánh lễ mừng sinh nhật thánh Gioan Baotixita, hôm nay ca đoan GioanBt mừng bổn mạng.
June 26, 2017
Trong tâm tình hân hoan mừng kính Thánh Gioan Baotixita cộng đoàn giáo xứ và cha sở Antôn  hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa, và cầu nguyện cách riêng cho Ca đoàn GioanBt và quý vị nhận Thánh Nhân làm bổn mạng, trong thánh lễ được cử hành lúc 17:30 thứ sáu ngày 24-06-16 tại thánh đường Phú Hòa.
June 26, 2016
WGXPH–Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa luôn thương ban qua lời chuyển cầu của Thánh Gioan, vào lúc 17:30 ngày 24/6/2015 tại nhà thờ Phú Hòa, ca đoàn Gioan giáo xứ tổ chức mừng lễ bổn mạng nhân dịp Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita.     Cha sở Antôn cử hành Thánh lễ […]
June 25, 2015
NHÂN DỊP MỪNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAOTIXITA MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN GIOANBT 24 – 06 – 2015     Trong niềm hân hoan vui mừng kính Thánh Gioan Baotixita, bổn mạng Ca đoàn GiaonBt Giáo xứ. Xin trân trọng kính mời: Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Hòa. Đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn. Vào lúc 17h30 thứ […]
June 18, 2015
Chúa Giêsu đề cao những con người hèn mọn khi gọi Thánh Gioan Tẩy Giả là người cao trọng nhất: “Tôi nói cho anh em biết: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan
March 24, 2014
Vào lúc 17g30 tại thánh đường giáo xứ, cộng đoàn cùng cha sở Antôn đã hiệp ý dâng thánh lễ mừng sinh nhật thánh Gioan Baotixita, hôm nay ca đoan GioanBt mừng bổn mạng.
Trong tâm tình hân hoan mừng kính Thánh Gioan Baotixita cộng đoàn giáo xứ và cha sở Antôn  hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa, và cầu nguyện cách riêng cho Ca đoàn GioanBt và quý vị nhận Thánh Nhân làm bổn mạng, trong thánh lễ được cử hành lúc 17:30 thứ sáu ngày 24-06-16 tại thánh đường Phú Hòa.
WGXPH–Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa luôn thương ban qua lời chuyển cầu của Thánh Gioan, vào lúc 17:30 ngày 24/6/2015 tại nhà thờ Phú Hòa, ca đoàn Gioan giáo xứ tổ chức mừng lễ bổn mạng nhân dịp Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita.     Cha sở Antôn cử hành Thánh lễ […]
NHÂN DỊP MỪNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAOTIXITA MỪNG BỔN MẠNG CA ĐOÀN GIOANBT 24 – 06 – 2015     Trong niềm hân hoan vui mừng kính Thánh Gioan Baotixita, bổn mạng Ca đoàn GiaonBt Giáo xứ. Xin trân trọng kính mời: Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Hòa. Đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn. Vào lúc 17h30 thứ […]
Chúa Giêsu đề cao những con người hèn mọn khi gọi Thánh Gioan Tẩy Giả là người cao trọng nhất: “Tôi nói cho anh em biết: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan