Ca đoàn Gioan Baotixita mừng bổn mạng

Ca đoàn Gioan Baotixita mừng bổn mạng

Gioan Baotixita - Jun 26/06/2017

Trong tâm tình hân hoan cùng chung niềm vui với Giáo hội hoàn vũ, cộng đoàn giáo xứ dâng lời tạ ơn và dâng thánh  mừng sinh nhật Thánh GioanBt, đặc biệt ca đoàn GioanBt  hôm nay mừng bổn mạng.

BTT đang tiếp tục cập nhật