THÔNG BÁO: Thi Học Kì 2, Tổng Kết Và Bế Giảng Năm Học Giáo Lý 2016- 2017

THÔNG BÁO: Thi Học Kì 2, Tổng Kết Và Bế Giảng Năm Học Giáo Lý 2016- 2017

Tin Giáo Xứ - May 14/05/2017

Hiệp Đoàn Mân Côi

Xứ Đoàn “Thánh Thể Chúa Giêsu”

Giáo Xứ Phú Hoà

 

 

THÔNG BÁO

cV™

 

V/v Thi Học Kì 2, Tổng Kết Và Bế Giảng Năm Học Giáo Lý 2016- 2017

 

            Đoàn Thiếu nhi “Thánh Thể Chúa Giêsu” xin thông báo tới quý Phụ Huynh và các em Thiếu Nhi về việc thi Học Kì 2, Tổng Kết và Bế Giảng năm học Giáo Lý 2016- 2017, như sau:

  1. Thi Học Kì 2 năm học 2016- 2017
  • Chủ nhật ngày 14/05/2017 và Chủ nhật ngày 21/05/2017: Các lớp tiến hành ôn thi Học Kì 2.
  • Chủ nhật ngày 28/05/2017: Thi Học Kì 2 Giáo lý năm học 2016- 2017.
  • Chủ nhật ngày 04/06/2017: Thi lại Học Kì 2 Giáo lý năm học 2016- 2017.
  1. Tổng kết và Bế giảng năm học Giáo lý 2016- 2017
  • Chủ nhật 18/06/2017: Tổng kết phát phần thưởng và Bế giảng năm học Giáo lý 2016- 2017.

 

Lưu ý: Đoàn Thiếu Nhi sẽ không giải quyết các trường hợp Thiếu Nhi không thực hiện đúng theo thời gian quy định như trên.

 

 

                                                                                                            Phú Hoà, ngày 08 tháng 05 năm 2017

                                                                                                                           TM. BĐH Xứ Đoàn

                                                                                                                              Xứ Đoàn Trưởng

                                                                                                        

                                                                                        M. Goretti Nguyễn Thị Bích La