Ban hành giáo Martino chia sẻ quà Xuân Giáp Ngọ

Ban hành giáo Martino chia sẻ quà Xuân Giáp Ngọ

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Mỗi độ xuân về Ban điều hành giáo khu 3 lại thực hiện chương trình “Xuân chia sẻ” nhằm giúp bà con giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, và bệnh tật bớt đi nỗi buồn… ban điều hành đến chúc Tết và gửi quà do tấm lòng của bà con giáo dân trong khu giáo.

Mỗi độ xuân về Ban điều hành giáo khu 3 lại thực hiện chương trình "Xuân chia sẻ" nhằm giúp bà con giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, và bệnh tật bớt đi nỗi buồn… ban điều hành đến chúc Tết và gửi quà do tấm lòng của bà con giáo dân trong khu giáo.

Vào lúc 10giờ ngày Chúa nhật 26-01-2014, Ban điều hành cùng cộng tác viên đi đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, và những cụ già không đến nhà thờ được, để gửi quà và máy MP3 để nghe Lời Chúa và bài giảng của cha sở. Được biết trong đợt phát quà này có 16 phần quà và 4 máy nghe MP3 do bà con trong cũng như ngòai giáo khu đóng góp.

Ban điều hành đang chuẩn bị quà để gửi đến bà con giáo dân.

 

Ban điều hành đến nhà giáo dân để chúc tết và gửi quà

Cụ bà năm nay trên 80 tuổi và bệnh tật

Cụ bà bệnh liệt gường.

Các chị có hòan cảnh khó khăn

Các bà mẹ công giáo bị tai nạn cuối năm

Các chị có hòan cảnh bệnh tật và khiếm khuyết.

Ông cựu trưởng ban điều hành khu giáo 3 đang điều trị bệnh tại nhà.

Xem thêm hình xin click vào đây

Hình: Peter Thucdo