Các Đức Giáo Hoàng Với Lòng Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Các Đức Giáo Hoàng Với Lòng Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

SUY NIỆM - Aug 23/08/2014

ằng gương sáng và lời dạy của mình, các Đức Giáo Hoàng, những vị đại diện của Đức Giêsu trên trần gian, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Bằng gương sáng và lời dạy của mình, các Đức Giáo Hoàng, những vị đại diện của Đức Giêsu trên trần gian, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Có thể tóm tắt những lời dạy của các Ngài dưới một vài điểm chính yếu sau:

      Lòng sùng kính Thánh Tâm là sự tuyên xưng đức tin Kitô giáo cách hoàn hảo
       Thánh Giáo Hoàng Piô XII (1939-1958) đã khẳng định: “Lòng sùng kính Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu quan trọng đến nỗi khi được thực hành đúng đ