Video – Hãy thảo hiếu với cha mẹ

Video – Hãy thảo hiếu với cha mẹ

Giới trẻ, hôn nhân và gia đình - Aug 23/08/2014

Hãy biết quý trọng những phút giây khi còn được chung sống với bố mẹ…Đừng làm các ngài buồn phiền kẻo một mai rồi hối hận…

Hãy biết quý trọng những phút giây khi còn được chung sống với bố mẹ… Đừng làm các ngài buồn phiền kẻo một mai rồi hối hận… Xin mời chúng ta cùng xem và cảm nhận đoạn video sau:

Theo Dongten