CÁC KINH THỜ LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU P 2

CÁC KINH THỜ LẠY THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU P 2

Thánh Tâm Chúa Giêsu - Mar 24/03/2014

Lạy Trái Tim nhân lành, xin bênh vực con trước mặt Đức Chúa Cha, và cứu con khỏi cơn giận của Người. Con yếu đuối hèn sức, nên con trông cậy Trái Tim Chúa hay thương vô cùng phá tan mọi nết xấu

NGÀY HAI MƯƠI MỐT

Nhân đức thứ 5: Hiền lành
"Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường".

Bà thánh kể lại:

"Chúa Giêsu dạy tôi phải hòa thuận với mọi người, tránh những lời nói hay những cử chỉ làm mất lòng người ta, nhất là vui lòng chịu người ta xử tệ".

Thánh nữ Magarita có tính hiền hậu từ còn nhỏ. Anh người làm chứng rằng: Ngay khi còn ở nhà, em tôi rất thùy mị, không giận dữ, gắt gỏng với ai, không làm mất lòng ai, hằng ở hòa thuận với mọi người, và luôn tìm dịp giúp đỡ mọi người".

Trong dòng, thánh nữ càng hiền hậu hơn. Nhà dòng kể: Thánh nữ Magarita rất hiền hậu, lịch sự và độ lượng với mọi chị em. Thấy ai buồn, bà an ủi, thấy ai khốn khó, bà giúp đỡ, không bao giờ bà kêu ca điều gì, dù với người làm mất lòng mình.

Khi huấn luyện tập sinh, người khuyên: Không có gì giúp ta chóng nên trọn lành bằng cư xử hiền lành với mọi người, kể cả những kẻ thù ta, kẻ khinh chê chửi bới ta…

Đó chính là gương Chúa Giêsu đã làm khi còn ở thế gian.

Thánh tích:

Thánh nữ Magarita mồ côi cha từ khi còn nhỏ, mẹ người yếu, phải nhờ anh chồng coi sóc tài sản. Ông dọn đến ở với gia đình Magarita. Ông có tính hà tiện, mẹ con Magarita thiếu thốn gì phải xin ông, nhiều khi ông không cho, cả đến cơm ăn cũng bị hạn chế, có lần phải đi vay hàng xóm.

Ông ta lại còn hay đánh đập các cháu, có lần Magarita phải trốn trong chuồng bò hay ngoài góc vườn, đến tối mới dám về ngủ…

Dù phải khổ cực như thế, bà thánh vẫn vui chịu, không kêu trách hay nói xấu bác, bà vẫn giữ kín trong lòng cho đến khi vâng lời cha giải tội phải viết ra trên giấy.

NGÀY HAI MƯƠI HAI

Nhân đức thứ 6: Vâng lời

Bà thánh Magarita kể rằng: Chúa Giêsu đã dạy tôi lúc còn nhỏ. Người là Thầy duy nhất của tôi. Người sửa phạt khi tôi lỗi phạm, Người dạy tôi nguyện ngắm, tập nhân đức, làm việc lành. Người truyền cho tôi phải thức dậy từ nửa đêm thứ Năm sang thứ Sáu để suy ngắm sự thương khó Người. Tôi cung kính thưa lại: Lạy Chúa, Chúa dạy sao con xin vâng hết, nhưng Chúa biết con ở dưới quyền mẹ bề trên, mẹ cho phép làm gì con mới được làm, nếu mẹ cấm, con phải theo mẹ. Chúa phán:

" Con nói đúng, dù Cha có quyền trên hết, nhưng Cha không muốn cất quyền bề trên con đâu, Cha muốn con luôn vâng lời bà. Việc Cha truyền, con cũng phải xin phép bà, bà có cho phép, con mới được làm. Kẻ không vâng lời bề trên, chẳng khác cành đã lìa cây, sẽ phải héo đi. Những việc lành làm theo ý riêng, khi không được phép bề trên, cũng giống như trái cây hư thối vô dụng. Cha không nhận những việc ấy. Kẻ dưới phải vâng lời bề trên là người đại diện thay quyền Cha, dù bề trên là kẻ tội lỗi, kẻ dưới vẫn phải vâng lời"

Một lần tôi đánh tội không xin phép bề trên, Chúa Giêsu hiện đến la tôi:

"Con theo ý riêng mà đánh tội, cha không nhận, còn ghét việc ấy như ghét tội vậy".

Lần khác Chúa nói:

"Nếu con luôn vâng lời bề trên, không bao giờ theo ý riêng, thì quỉ không làm hại được con, nó không được phép hại kẻ vâng lời".

Thánh nữ Magarita lấy gương Chúa trong Thánh Thể làm gương vâng lời. Người viết: Sau khi linh mục đọc lời truyền, Chúa Giêsu vâng lời ngự xuống hình bánh ngay, linh mục đặt Người trong nhà chầu, hay trao cho ai, cho người lành hay kẻ mắc tội trọng…Người vui nhận, không từ chối, hoàn toàn phó mình theo ý linh mục…

Thánh tích:

Trong sách linh mục Rolin truyền cho thánh nữ Magarita viết ra có chép truyện này: Từ bé tôi đã không ăn đưọc bánh sữa, chỉ ngửi thôi tôi cũng muốn ói ra rồi. Lúc anh tôi dẫn tôi vào dòng, đã cho bà bề trên biết chuyện này. Bà đã hứa với anh tôi "không bao giờ bắt tôi ăn bánh sữa".

Bà và bà Anna là bề trên sau, không bao giờ bắt tôi ăn bánh sữa, nhưng đến đời bà Rosalia làm bề trên, bà quyết ép tôi ăn bánh sữa như chị em. Tôi lấy việc phải vâng lời bề trên trong việc này là quá sức. Nhưng vì lòng mến nhà dòng, tôi cho việc được ở trong dòng là phúc trọng trên hết, nên thà chết hơn bỏ dòng.

Giả như tôi không quí trọng nhà dòng đến thế, chắc hẳn tôi đã đành bỏ nhà dòng còn hơn vâng lời bề trên mà ăn những của tôi ghê sợ. Nhưng tôi quyết vâng lời bề trên truyền mà ăn bánh sữa.Tôi ép mình hết sức cầm lên rồi bỏ xuống, không sao đưa vào miệng được.

Trong cảnh cùng cực đó, tôi chạy vào nhà nguyện khóc lóc kêu van xin Chúa giúp sức để tôi ép mình vâng lời bề trên cho trọn. Chúa phán bảo tôi:

"Kẻ thật lòng kính mến Cha thì vâng lời trong mọi sự không chút từ nan".

Chúa nói xong, tôi thấy xúc động trong lòng, dù chết tôi cũng ép mình vâng lời ngay. Tôi đến sấp mình trước mặt bề trên xin vâng lời ăn bánh sữa. Tôi cầm bánh ăn ngay trước mặt bề trên, khổ thân, ăn xong, tôi ói mửa suốt ngày cho đến tối, lâm bệnh phải vào nhà liệt.

Thánh nữ Magarita đã ép mình đến thế để vâng lời bề trên, lẽ ra bề trên tha ăn những của sinh hại cho người, nhưng bề trên không tha, còn bắt ăn 8 năm liền. Hết 8 năm, thấy người gầy yếu quá,sợ không thể sống được, mới tha không bắt ăn bánh sữa nữa.

Trong truyện này, chị em dòng kể thêm: vì ăn bánh không hợp, nên thánh nữ Magarita đã bị hư bao tử, hễ khi ăn uống gì xong, người ói ra hết.

Thật là gương vâng lời rất đáng kính phục, nhờ đó mà bà thánh trở nên thánh lớn.

NGÀY HAI MƯƠI BA

Nhân đức thứ 6: Vâng lời

Bà thánh Magarita kể rằng: Chúa Giêsu đã dạy tôi lúc còn nhỏ. Người là Thầy duy nhất của tôi. Người sửa phạt khi tôi lỗi phạm, Người dạy tôi nguyện ngắm, tập nhân đức, làm việc lành. Người truyền cho tôi phải thức dậy từ nửa đêm thứ Năm sang thứ Sáu để suy ngắm sự thương khó Người. Tôi cung kính thưa lại: Lạy Chúa, Chúa dạy sao con xin vâng hết, nhưng Chúa biết con ở dưới quyền mẹ bề trên, mẹ cho phép làm gì con mới được làm, nếu mẹ cấm, con phải theo mẹ. Chúa phán:

" Con nói đúng, dù Cha có quyền trên hết, nhưng Cha không muốn cất quyền bề trên con đâu, Cha muốn con luôn vâng lời bà. Việc Cha truyền, con cũng phải xin phép bà, bà có cho phép, con mới được làm. Kẻ không vâng lời bề trên, chẳng khác cành đã lìa cây, sẽ phải héo đi. Những việc lành làm theo ý riêng, khi không được phép bề trên, cũng giống như trái cây hư thối vô dụng. Cha không nhận những việc ấy. Kẻ dưới phải vâng lời bề trên là người đại diện thay quyền Cha, dù bề trên là kẻ tội lỗi, kẻ dưới vẫn phải vâng lời"Một lần tôi đánh tội không xin phép bề trên, Chúa Giêsu hiện đến la tôi: "Con theo ý riêng mà đánh tội, cha không nhận, còn ghét việc ấy như ghét tội vậy".Lần khác Chúa nói:"Nếu con luôn vâng lời bề trên, không bao giờ theo ý riêng, thì quỉ không làm hại được con, nó không được phép hại kẻ vâng lời".Thánh nữ Magarita lấy gương Chúa trong Thánh Thể làm gương vâng lời. Người viết: Sau khi linh mục đọc lời truyền, Chúa Giêsu vâng lời ngự xuống hình bánh ngay, linh mục đặt Người trong nhà chầu, hay trao cho ai, cho người lành hay kẻ mắc tội trọng…Người vui nhận, không từ chối, hoàn toàn phó mình theo ý linh mục…

Thánh tích:

Trong sách linh mục Rolin truyền cho thánh nữ Magarita viết ra có chép truyện này: Từ bé tôi đã không ăn đưọc bánh sữa, chỉ ngửi thôi tôi cũng muốn ói ra rồi. Lúc anh tôi dẫn tôi vào dòng, đã cho bà bề trên biết chuyện này. Bà đã hứa với anh tôi "không bao giờ bắt tôi ăn bánh sữa".

Bà và bà Anna là bề trên sau, không bao giờ bắt tôi ăn bánh sữa, nhưng đến đời bà Rosalia làm bề trên, bà quyết ép tôi ăn bánh sữa như chị em. Tôi lấy việc phải vâng lời bề trên trong việc này là quá sức. Nhưng vì lòng mến nhà dòng, tôi cho việc được ở trong dòng là phúc trọng trên hết, nên thà chết hơn bỏ dòng.Giả như tôi không quí trọng nhà dòng đến thế, chắc hẳn tôi đã đành bỏ nhà dòng còn hơn vâng lời bề trên mà ăn những của tôi ghê sợ. Nhưng tôi quyết vâng lời bề trên truyền mà ăn bánh sữa.Tôi ép mình hết sức cầm lên rồi bỏ xuống, không sao đưa vào miệng được.

Trong cảnh cùng cực đó, tôi chạy vào nhà nguyện khóc lóc kêu van xin Chúa giúp sức để tôi ép mình vâng lời bề trên cho trọn. Chúa phán bảo tôi:

"Kẻ thật lòng kính mến Cha thì vâng lời trong mọi sự không chút từ nan".

Chúa nói xong, tôi thấy xúc động trong lòng, dù chết tôi cũng ép mình vâng lời ngay. Tôi đến sấp mình trước mặt bề trên xin vâng lời ăn bánh sữa. Tôi cầm bánh ăn ngay trước mặt bề trên, khổ thân, ăn xong, tôi ói mửa suốt ngày cho đến tối, lâm bệnh phải vào nhà liệt.

Thánh nữ Magarita đã ép mình đến thế để vâng lời bề trên, lẽ ra bề trên tha ăn những của sinh hại cho người, nhưng bề trên không tha, còn bắt ăn 8 năm liền. Hết 8 năm, thấy người gầy yếu quá,sợ không thể sống được, mới tha không bắt ăn bánh sữa nữa.

Trong truyện này, chị em dòng kể thêm: vì ăn bánh không hợp, nên thánh nữ Magarita đã bị hư bao tử, hễ khi ăn uống gì xong, người ói ra hết.

Thật là gương vâng lời rất đáng kính phục, nhờ đó mà bà thánh trở nên thánh lớn.

NGÀY HAI MƯƠI BỐN

Trái Tim Chúa Giêsu ước ao cho nhân loại tôn sùng Ðức Mẹ

Ở trần gian Chúa Giêsu đã kính mến Ðức Mẹ hết lòng, nay trên trời, Người còn kính mến Ðức Mẹ hơn muôn lần. Người tặng Ðức Mẹ làm Nữ vương trời đất, trao phó mọi kho tàng ơn thánh cho Ðức Mẹ, để Ðức Mẹ ban cho ai bao nhiêu, ban lúc nào tùy ý Ðức Mẹ.

Thánh tích:

Thánh nữ Magarita suốt đời đã nhiệt thành kính mến Ðức Mẹ.

Người kể: Ðức Mẹ luôn săn sóc tôi từ khi tôi còn thơ bé, đã cứu tôi thoát bao hiểm nghèo. Hồi đó, khi muốn xin ơn gì, tôi thường chạy đến cùng Ðức Mẹ. Lên 11 tuổi, tôi bị bệnh nặng suốt 4 năm không rời khỏi giường, các thày thuốc đã chê. Nhưng tôi không ngã lòng, hết lòng cầu xin Ðức Mẹ và khấn: "nếu tôi được khỏi, tôi sẽ đi tu dòng Ðức Mẹ đến trọn đời". Khấn xong tôi liền khỏi bệnh. Từ đấy, tôi nhận Người làm mẹ, mỗi khi gặp khốn khó, tôi liền chạy đến cầu xin, lần nào cũng được Ðức Mẹ cứu chữa.

Tôi quyết vào dòng Ðức Mẹ, nhưng mẹ và anh tôi ngăn cản, bắt tôi vào dòng nữ thánh Ursula, vì gần nhà quê tôi. Thấy thế, tôi buồn, lại chạy đến cùng Ðức Mẹ. Ít lâu sau, Ðức Mẹ đã đổi lòng mẹ và anh tôi, cho tôi vào dòng Ðức Mẹ như ý.

Lần khác tôi bị bệnh nặng, bề trên bảo tôi xin Chúa Giêsu chữa cho, tôi vâng lời cầu xin Chúa, nhưng Ðức Mẹ hiện ra bảo tôi:

" Con hãy yên tâm, Chúa Giêsu Con Mẹ sai Mẹ đến chữa con và ban sức khỏe cho con, vì con còn phải gặp nhiều sự khó, thánh giá con vác sẽ rất nặng, đường đi còn xa, nhưng hãy vững lòng, Mẹ sẽ ở cùng con luôn. Khi ấy tôi không hiểu ý Ðức Mẹ nói, nhưng sau này khi Chúa Giêsu hiện đến dạy bảo, tôi mới rõ lời Ðức Mẹ. Trong những bước đường khó khăn, Ðức Mẹ vẫn giữ lời hứa, luôn hiện ra yên ủi giúp tôi bền vững".

Tiếp theo