VIDEO: Giới Thiệu Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Tâm

VIDEO: Giới Thiệu Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Tâm

Thánh Tâm Chúa Giêsu - Aug 23/08/2014

Để dâng kính Thánh Tâm Yêu Thương của Chúa Giêsu, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn Tuần Cửu Nhật kính Thánh Tâm Chúa Giêsu của Thánh Anphong Liguori. Ước mong được nhiều người đón nhận, thực hành và cổ võ để Thiên Chúa được Yêu Mến và Tôn Vinh hơn. Xin xem đầy đủ về Lòng Sùng Kính Thánh Tâm.

Theo Dongten