CÁO PHÓ : ANH GIUSE PHẠM NGỌC THỊNH

CÁO PHÓ : ANH GIUSE PHẠM NGỌC THỊNH

Cáo Phó - Aug 21/08/2021

Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25a)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô, gia đình kính báo 

Anh  Giuse Phạm Ngọc Thịnh

thuộc Giáo khu Thánh Phaolô, là con của Ông Giuse Phạm Văn Thông Trưởng Giáo khu 

Sinh năm 1979

do bệnh phổi  và đã an nghỉ trong Chúa

lúc 3g15 thứ Bảy, ngày 21- 08 – 2021

Hưởng dương 42 tuổi

Kính xin cộng đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện, để linh hồn anh GIUSE   sớm vào hưởng nhan thánh Chúa.

     Tang gia  kính báo