Cáo Phó
Cáo Phó
CÁO PHÓ : Bà  ANNA  NGUYỄN THI  CHIẾN
11:20 28/10/2021
Cáo Phó
Ông ĐAMINH  NGUYỄN VĂN HIẾU (Ông Bộ)  từ trần lúc 22g10  thứ Tư, ngày 27- 10 – 2021, tại tư gia
20:08 20/10/2021
Cáo Phó
Trong niềm tin vào Mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô, gia đình kính báo : Bà  MONICA  PHẠM THỊ SỈM
08:20 26/09/2021
Cáo Phó
Ông GIUSE   VŨ QUANG KHẢI  là Thân phụ của Anh Martino  Vũ  Hoàng Dũng  Ca trưởng Ban hát GĐPTTT 
08:42 06/09/2021
Cáo Phó
Bà  MARIA  Trần Thị Thu Hương,, đã an nghỉ trong Chúa, lúc 3g00 thứ Hai, ngày 06- 09 – 2021
10:36 31/08/2021
Cáo Phó
Ông SIMON  VĂN PHƯỚC NGUYÊN  là Thân phụ của Ông  Đaminh Văn Vĩnh Thành phó Giáo khu 6  
15:59 30/08/2021
Cáo Phó
Ông Phaolo  Mã Gẫu Lộc thuộc Giáo khu Thánh Giuse, là bàu huỳnh của Ông Giuse Mã A Sắt phó Giáo khu 2 
10:28 21/08/2021
Cáo Phó
Trong niềm tin vào Mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô, gia đình kính báo  Anh  Giuse Phạm Ngọc Thịnh, đã an nghỉ trong Chúa, lúc 3g15 thứ Bảy ngày 21- 08 – 2021
10:11 19/08/2021
Cáo Phó
Bà  MARIA  Ngô Thị Oanh, thuộc Giáo khu Thánh Phaolô đã an nghỉ trong Chúa, lúc 1g30 thứ Năm, ngày 19- 08 – 2021
09:11 19/08/2021
Cáo Phó
Bà  ANNA  Vũ Thị Tho , thuộc Giáo khu Thánh Phaolô đã an nghỉ trong Chúa, thứ Tư, ngày 18- 08 – 2021
09:07 19/08/2021
Cáo Phó
Bà  Maria  Hoàng Thị Thơm, thuộc Giáo khu Thánh Phêrô đã an nghỉ trong Chúa, thứ Tư, ngày 18- 08 – 2021