Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
CÁO PHÓ BÀ MARIA LÊ THỊ HUỆ - THÂN MẪU ANH PET. ĐỖ TRÍ THỨC
CÁO PHÓ BÀ MARIA LÊ THỊ HUỆ – THÂN MẪU ANH PET. ĐỖ TRÍ THỨC

CÁO PHÓ BÀ MARIA LÊ THỊ HUỆ – THÂN MẪU ANH PET. ĐỖ TRÍ THỨC

Cáo Phó - Mar 24/03/2014

Quí cha Giáo Hạt Phú Thọ, cha Đồng hành, anh em Ban Truyền thông GH Phú Thọ xin được chia buồn cùng gia đình

Quí cha Giáo Hạt Phú Thọ, cha Đồng hành, anh em Ban Truyền thông GH Phú Thọ xin được chia buồn cùng gia đình và đặc biệt anh Phêrô Đỗ Trí Thức (Trưởng Ban Truyền thông GH Phú Thọ) về việc Chúa gọi về Bà Thân mẫu:

BÀ MARIA LÊ THỊ HUỆ
SINH 1936
MẤT 04/02/2013
HƯỞNG THỌ 77 TUỔI
THÁNH LỄ AN TÁNG TẠI GX VĂN CÔI (BÀ RỊA – VŨNG TÀU) 07/02/2013

CHÚNG CON CẬY VÌ DANH CHÚA NHÂN TỪ XIN CHO LINH HỒN BÀ MARIA ĐƯỢC LÊN CHỐN NGHỈ NGƠI – HẰNG XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI SÁNG LÁNG VUI VẺ VÔ CÙNG. AMEN.

 

CÁO PHÓ BÀ MARIA LÊ THỊ HUỆ – GX HÒA HƯNG – THÂN MẪU ANH PHÊRÔ ĐỖ TRÍ THỨC (TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT PHÚ THỌ)

CÁO PHÓ BÀ MARIA LÊ THỊ HUỆ – GX HÒA HƯNG – THÂN MẪU ANH PHÊRÔ ĐỖ TRÍ THỨC (TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT PHÚ THỌ)

CÁO PHÓ BÀ MARIA LÊ THỊ HUỆ – GX HÒA HƯNG – THÂN MẪU ANH PHÊRÔ ĐỖ TRÍ THỨC (TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT PHÚ THỌ)

CÁO PHÓ BÀ MARIA LÊ THỊ HUỆ – GX HÒA HƯNG – THÂN MẪU ANH PHÊRÔ ĐỖ TRÍ THỨC (TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT PHÚ THỌ)

.

CÁO PHÓ BÀ MARIA LÊ THỊ HUỆ – GX HÒA HƯNG – THÂN MẪU ANH PHÊRÔ ĐỖ TRÍ THỨC (TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT PHÚ THỌ)

CÁO PHÓ BÀ MARIA LÊ THỊ HUỆ – GX HÒA HƯNG – THÂN MẪU ANH PHÊRÔ ĐỖ TRÍ THỨC (TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT PHÚ THỌ)

Nguồn: GxTanPhuoc