CÁO PHÓ : BÀ MARIA VÕ THỊ TRĂM

CÁO PHÓ : BÀ MARIA VÕ THỊ TRĂM

Cáo Phó - May 22/05/2022

Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25a)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô, gia đình kính báo :

Bà  MARIA  VÕ THỊ TRĂM

Sinh năm 1935, Tại Bình Dương

Thuộc Giáo họ Thánh Phaolo

đã an nghỉ trong Chúa

lúc 09g50 thứ Bày, ngày 21- 05 – 2022

Hưởng Thọ 87 tuổi

Thứ Bày ngày 21-05-2022

19g00 Nghi thức nhập quan

Thứ Hai 23-05-2022 – Thánh lễ an táng

Sáu đó di quan về  Tân An, Bình Dương

Kính xin cộng đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện, để linh hồn Bà  MARIA sớm vào hưởng nhan thánh Chúa.

     Tang gia  kính báo