CÁO PHÓ: ĐỨC CHA GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM Giám mục Bùi Chu

CÁO PHÓ: ĐỨC CHA GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM Giám mục Bùi Chu

Cáo Phó - Mar 24/03/2014

ĐỨC CHA GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM Giám mục Bùi Chu Được Chúa gọi về lúc 04g00, thứ Bảy, ngày 17 tháng 08 năm 2013

TOÀ GIÁM MỤC BÙI CHU

Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

——————–

R.I.P

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh, 

Toà Giám mục Bùi Chu kính báo

ĐỨC CHA GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM

Giám mục Bùi Chu 

sinh ngày 12 tháng 09 năm 1938

tại Giáo xứ Nam Phương, Giáo phận Bùi Chu

xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

thụ phong linh mục ngày 19 tháng 04 năm 1973

tấn phong giám mục ngày 08 tháng 08 năm 2001

sau cơn nhồi máu cơ tim đã được Chúa gọi về

lúc 04g00, thứ Bảy, ngày 17 tháng 08 năm 2013

(11 tháng 07 năm Quý Tỵ)

hưởng thọ 75 tuổi. 

 

NGHI THỨC TẨM LIỆM

sẽ được cử hành vào lúc 8g30 Chúa Nhật, ngày 18 tháng 08 năm 2013.

 

LỄ VIẾNG

từ 10g00 Chúa Nhật, ngày 18 tháng 08 năm 2013.

 

THÁNH LỄ AN TÁNG

sẽ được cử hành tại quảng trường nhà thờ Chính Toà Bùi Chu

vào lúc 8g30 thứ Tư, ngày 21 tháng 08 năm 2013.

 

An táng tại nhà thờ Chính Toà Bùi Chu. 

 

Kính xin Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng, Quý Đức Cha,

Quý Cha, Quý Phó Tế, Quý Tu Sĩ, Quý Chủng Sinh 

Cộng đoàn Dân Chúa

cầu nguyện cho Đức Cha Giuse hưởng nhan thánh Chúa.

 

Kính báo

+ Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu