Cáo phó: Linh mục Phanxicô Salêsiô Nguyễn Quốc Hoàng

Cáo phó: Linh mục Phanxicô Salêsiô Nguyễn Quốc Hoàng

Cáo Phó - Apr 27/04/2015

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐT: (84.8) 3930 3828
E.mail : tgmsaigon@vnn.vn

 

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh kính báo:

Linh mục Phanxicô Salêsiô
NGUYỄN QUỐC HOÀNG

sinh ngày 21 tháng 12 năm 1960 tại Thanh Bình, Đà Nẵng
chịu chức linh mục ngày 30 tháng 06 năm 1999 tại Sài Gòn
đã trở về Nhà Cha lúc 10g30 ngày Chúa nhật 26 tháng 04 năm 2015, tại Bệnh Viện 115, hưởng dương 55 tuổi, sau 16 năm linh mục.

Nghi thức tẩn liệm lúc 9g00 thứ Hai 27 tháng 04 năm 2015 tại Nhà thờ Giáo xứ Bình Thuận, số 3131 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thánh lễ An táng sẽ cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Bình Thuận, số 3131 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 08g30 ngày thứ Tư 29.04.2015, sau đó sẽ hoả táng tại Đa Phước, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xin quý Cha trong giáo phận dâng một Thánh lễ cầu cho linh hồn linh mục Phanxicô Salêsiô.

Toà Tổng Giám Mục, ngày 26.04.2015
Linh mục Tổng Đại Diện
(đã ký)
Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN