CÁO PHÓ: Ông  Giuse Lê Quý Tỵ

CÁO PHÓ: Ông  Giuse Lê Quý Tỵ

Cáo Phó - May 18/05/2020

Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25a)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô,
gia đình chân thành kính báo :

 
Ông  Giuse Lê Quý Tỵ

Sinh năm 1953 tại Hà Nam
đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 03giờ 50  Chúa nhật 17-05-2020
hưởng thọ 68 tuổi.
 
Nghi thức tẩn liệm lúc 15 giờ Chúa nhật 17-05-2020

Thánh lễ tại gia vào lúc 19giờ00 thứ Hai 18-05-2020
Thánh lễ An táng cử hành vào lúc 06 giờ thứ Ba 19-05-2020
tại Nhà thờ Giáo xứ Phú Hòa.
sau đó linh cửu được hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Kính xin cộng đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện, để linh hồn Ông Giuse sớm vào hưởng nhan thánh Chúa.

     
  Tang gia  kính báo.