Năm Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo xứ và Cộng đoàn
Năm Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo xứ và Cộng đoàn
Đề tài 5 :Lao động thể hiện phẩm giá thụ tạo theo hình ảnh của Đấng Hay Thương Xót
14:04 22/01/2015
Năm Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo xứ và Cộng đoàn
Năm Tân Phúc-Âm-hoá đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn – Gợi ý mục vụ – Đề tài 2. Giáo xứ: Cộng đoàn hiệp thông dể truyền giáo “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12) Giáo xứ là Gia đình của Thiên Chúa bao gồm các gia đình là Hội thánh tại […]