Năm Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo xứ và Cộng đoàn
Năm Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo xứ và Cộng đoàn
Đề tài 5 :Lao động thể hiện phẩm giá thụ tạo theo hình ảnh của Đấng Hay Thương Xót
14:04 22/01/2015
Năm Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo xứ và Cộng đoàn
Năm Tân Phúc-Âm-hoá đời sống Giáo xứ và Cộng đoàn – Gợi ý mục vụ – Đề tài 2. Giáo xứ: Cộng đoàn hiệp thông dể truyền giáo “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12) Giáo xứ là Gia đình của Thiên Chúa bao gồm các gia đình là Hội thánh tại […]
Giờ lễ giáo xứ Phú hòa
Nội dung Giờ
Thứ hai 17h30
Thứ ba 17h30
Thứ tư 17h30
Thứ năm 17h30
Thứ sáu 17h30
Thứ bảy 17h30
Chúa nhật
Lễ sáng 05h30
Lễ thiếu nhi 07h30
Lễ chiều 17h00
Chầu thánh thể vào đầu thứ năm đầu tháng 19h00
Rửa tội các em thiếu nhi vào sáng thứ bảy đầu tháng 08h00
tHỦ TỤC HÔN PHỐI
HỒ SƠ HÔN PHỐI
Chuẩn bị trước khi trình cha sở
  • Giấy xác nhận của Trưởng Giáo họ.
  • Giấy giới thiệu của cha xứ bên kia.
  • Chứng chỉ Rửa tội không quá 6 tháng.
  • Chứng chỉ Thêm sức.
  • Chứng chỉ Giáo lý Hôn nhân.
  • Giấy chứng nhận Kết hôn (bản sao).
  • Đại diện cha mẹ hai bên.
Cha sở giải quyết tất cả các giấy tờ liên quan đến thủ tục hôn phối, vào lúc 19g00 thứ Ba hàng tuần.