Cầu nguyện cho những người quá cố

Cầu nguyện cho những người quá cố

Hỏi đáp - Mar 24/03/2014

Ngay từ đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và cầu nguyện cho họ, đặc biệt trong thánh lễ, để một khi được thanh luyện, họ có thể hưởng nhan thánh Chúa. Hội Thánh khuyên chúng ta bố thí, làm việc hãm mình và nhường các ân xá cho những người đã qua

Cầu nguyện cho những người quá cố

Kính thưa Qúy Cha,

Con muốn biết chỗ nào trong kinh thánh dạy chúng ta phải cầu nguyện cho người chết để các linh hồn được Chúa tha tội cho. Xin Qúy Cha cho con câu trả lời. Con thành thật cám ơn.

Ủy Ban Kinh Thánh xin trả lời:

Nếu muốn tìm một câu Kinh Thánh nói chính xác về việc cầu nguyện cho người chết, thì chúng ta chỉ có một câu duy nhất là 2 Mcb 12,46: Ông Giuđa Macabê “xin dâng lễ đền tội cho những người chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi”. Bản văn này diễn tả xác tín là việc cầu nguyện và lễ hy sinh đền tội thật sự đưa lại ơn tha thứ tội lỗi cho những người quá cố. Đây là chứng từ đầu tiên về niềm tin này.

Tuy nhiên, để có một truyền thống cầu nguyện cho người quá cố, Hội Thánh còn dựa vào kinh nghiệm của ông Gióp, kinh nghiệm chuyển cầu để xin Chúa tha tội cho người còn sống: “Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, ông Gióp cho gọi họ (= các con ông) đến để thanh tẩy họ; rồi ông dậy thật sớm, dâng lễ toàn thiêu cho mỗi người trong họ, vì ông tự nhủ: ‘Biết đâu các con trai ta đã chẳng phạm tội và nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng!’” (G 1,5). Đây là một vài chứng từ rút từ Kinh Thánh. Tuy nhiên, các cách thực hành trong đạo chúng ta còn được xây dựng từ truyền thống của Hội Thánh nữa (= Thánh Truyền).

Việc chuyển cầu cho người chết (cũng như cho nhau) thật sự có cơ sở vững chắc là niềm tin vào Đức Giêsu là Đấng đã chết và sống lại, cũng như từ việc chiêm ngắm gương sống của Người. Đức Giêsu đã chết và sống lại, như vậy có một cuộc sống sau cái chết, mà nhờ Người, chúng ta biết đó là nơi chúng ta sống thực. Rồi Hội Thánh thấy Đức Giêsu là tấm gương cho kinh nguyện chuyển cầu: “Người hằng sống để chuyển cầu cho họ” (Dt 7,25). Hội Thánh cũng ghi nhận những lời giáo huấn của các thánh qua dòng lịch sử, chẳng hạn thánh Phaolô đã khuyên “không tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng tìm lợi ích cho kẻ khác” (Pl 2,4; x. 1 Tm 2,1-2). Thánh nhân cũng cầu nguyện cho các giáo đoàn. Các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đã nhiệt thành chuyển cầu (x. Cv 12,5; 20,36).

Vì thế, ngay từ đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và cầu nguyện cho họ, đặc biệt trong thánh lễ, để một khi được thanh luyện, họ có thể hưởng nhan thánh Chúa. Hội Thánh khuyên chúng ta bố thí, làm việc hãm mình và nhường các ân xá cho những người đã qua đời (x. Giáo Lý của Hội Thánh Công giáo, số 1032).

UBKT VN