CẦU NGUYỆN VÀ ĐẶT NIỀM TIN

CẦU NGUYỆN VÀ ĐẶT NIỀM TIN

SUY NIỆM - Feb 17/02/2016

Est 14, 1. 3-5. 12-14 ;Mt 7, 7-12

Kitô hữu chúng ra rất quen những tâm tình cầu nguyện, xin ơn, tạ ơn. Tuy nhiên, như một nhà tu đức đã nói, bước vào đời cầu nguyện là bước vào một cuộc chiến đấu. Vì nhiều khi chúng ta cầu nguyện rất nhiều nhưng chẳng được Chúa nhậm lời. Chính vì thế mà làm cho chúng ta chán nản, thất vọng chẳng muốn cầu nguyện nữa. Thậm chí còn phiền trách Chúa coi như Chúa là nguyên nhân của sự thất bại của mình.

Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta cầu nguyện trong  ba cách : xin, tìm và gõ. 

Chúa nói với chúng ta rằng cách cầu nguyện đó sẽ thu hoạch được kết quả. Thiên Chúa luôn nghe và nhận lời cầu nguyện của chúng ta dâng lại trước mặt Ngài và Ngài sẽ đáp lại lời cầu xin của chúng ta. Giá trị của cầu nguyện không phải là để vận động, thao túng Thiên Chúa để Thiên Chúa phải cho chúng ta những gì chúng ta muốn. Thật ra, giá trị của sự cầu nguyện nằm trong những lời cầu nguyện mà chúng ta thành tâm xin Chúa thực hiện cho chúng ta.

Trước hết, sự cầu nguyện giúp chúng ta tập trung sự tín thác của ta vào Thiên Chúa. Nếu không có Thiên Chúa, thì chúng ta chẳng có gì cả, chúng ta cũng không làm gì đuợc hết. Cầu nguyện, chúng ta phải hạ mình trước mặt Chúa để xin ơn phúc của Chúa ban đến trong cuộc sống của chúng ta.  Cầu nguyện là sự nhắc nhở chúng ta tin tưởng Thiên Chúa. 

Như Chúa Giêsu đã nói: Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta, ngài ban cho chúng ta, con cái của Ngài những gì tốt và hữu ích cho chúng ta. Ngoài ra,cầu nguyện có thể mang lại cho chúng ta sự bình an và sức mạnh trong tâm hồn. Khi chúng ta đặt những nhu cầu cần thiết của chúng ta trước mặt Chúa, chúng ta biết rằng,Thiên Chúa sẽ đặt những nhu cầu đó trước và ban ưu tiên đặc biệt cho chúng ta những nhu cầu ấy.

Giáo Hội mời gọi chúng ta dùng Mùa Chay làm thời gian tăng cường cho đời sống cầu nguyện của chúng ta. 

Làm việc lành phúc đức cách đặc biệt trong Mùa Chay, Suy niệm Lời Chúa, dành thời gian yên tĩnh suy niệm và phản ảnh nội tâm, và phụng vụ cho  chúng ta nhiềucơ hội để trút hết tâm hồn chúng ta tới Thiên Chúa trong những lời cầu nguyện đấy. 

Và vì vậy, tuỳ nơi chúng ta, chúng ta có thể xin, tìm và gõ  nơi Chúa để cho lời cầu nguyện của chúng ta có thể biến đổi chúng ta và chuẩn bị cho chúng ta để đón nhận được những gìC ha yêu thương của chúng ta đã dự trự cho chúng ta. 

Trong Mùa Chay này, ta đặt mình trước mặt Chúa và xét lại tâm hồn của chúng ta và kiểm tra xem những gì mà chúng tamuốn xin nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa đang mong đợi lời nguyện xin chân tình nơi chúng ta.

Nội dung chính của Lời Chúa hôm nay nêu bật hai điểm : đặt niềm tin vào Chúa và cầu nguyện, vì Chúa Giêsu đã quả quyết trong bài Tin Mừng hôm nay : “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7, 7).

Với hình ảnh người cha trần gian trong trang Tin Mừng, ta thấy, cho dù người cha có xấu xa nhưng vẫn muốn cho con cái mình những điều tốt đẹp, phương chi là Thiên Chúa Ngài luôn ban muôn điều tốt đẹp đến cho mọi kẻ đặt niềm tin nơi Ngài. Cha mẹ trần gian khi thấy con cái cầm dao để chơi, chắc chắn sẽ ngăn cản không cho. Hoặc con cái xin xe máy để đi học, nếu chưa đến tuổi chắc chắn cha mẹ cũng sẽ chưa cho con đi xe máy ở độ tuổi nhỏ, nhưng sẽ cho khi đến tuổi chín chắn để an toàn hơn cho con cái.

Thiên Chúa cũng vậy, Ngài luôn ban phát mang lợi ích cho chúng ta. Có thể là một thành công, một niềm vui. Nhưng có thể là một “thánh giá” để đồng hành với Chúa để mang lợi ích cho bản thân, cho gia đình… Do vậy, để ý thức những ơn lành Chúa đã ban, chúng ta hãy hồi tâm xét lại tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, để nhận ra sự quan phòng yêu thương, Đấng đã ban cho chúng ta những gì tốt lành hơn chúng ta tưởng nghĩ.

Giây phút cầu nguyện phải là giây phút đẹp nhất, có giá trị nhất trong cuộc sống của người Kitô hữu. Tình thương thảo hiếu thúc đẩy chúng ta lấy sự cầu nguyện, đối thoại với Thiên Chúa làm ưu tiên trong mọi sinh hoạt. Không quan tâm, không cần đến Thiên Chúa, không hợp tác với Ngài, thì làm sao Thiên Chúa có thể trợ giúp chúng ta được.

Với tất cả tâm tình đó, vẫn mong ta biết xin những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta, để lời Chúa Giêsu trở thành hiện thực : “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho”. (Mt 7, 7).

Tuệ Mẫn