CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 17 TN – A

CẦU NGUYỆN VỚI PHÚC ÂM – CHÚA NHẬT TUẦN 17 TN – A

SUY NIỆM - Jul 26/07/2020

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN năm A

 Mt 13,44-46

"Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó" (Mt 13,44)

Suy niệm: Đoạn Tin mừng cho thấy, Nước trời như báu vật cao quý hơn tất cả mọi sự trần gian đồng thời nhấn mạnh đến niềm vui sướng của người tìm thấy được báu vật ấy. Chính vì thế, con người phải sẵn sàng chấp nhận hy sinh tất cả để chiếm đoạt Nước trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Nước trời chỉ dành cho những ai thành tâm tìm kiếm mà thôi. Xin cho chúng con biết từ bỏ những danh vọng vật chất, để chỉ lo tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Ước gì mỗi người chúng con luôn khao khát như thánh Âu-cơ-tinh: "Hồn con những mòn mỏi tìm kiếm, cho tới khi được nghỉ an trong Chúa". Amen.

TGM Giuse Nguyễn Năng